1. strepto

  strepto -, förled inom medicinsk och biologisk terminologi.
 2. tågvirke

  tågvirke, minst 4 mm grov trådsträng, t.ex. lina, rep eller tross, som genom slagning eller flätning getts en väl sammanhållen och balanserad struktur.
 3. knyppling

  knyppling, dels arbetet med att utföra en knypplad produkt, dels produkten, den knypplade spetsen (för sydda spetsar, se spetsar).
 4. studentmössa

  studentmössa, typ av huvudbonad, i Sverige buren som ett kårtecken på 1840-talet och som examensmärke från 1862 (jämför studentexamen).
 5. förgarn

  förgarn, mellanprodukt vid spinning: fibersträng som består av löst sammanhållna stapelfibrer med låg snodd.
 6. träns

  träns, snöre eller snodd som används som prydnad, t.ex. på uniformer; jämför gans.
 7. lin

  lin, Linum usitatissimum, art i familjen linväxter.
 8. gaffelpåtning

  gaffelpåtning, tillverkning av snoddar med hjälp av en tråd- eller slynggaffel av trä eller ben.
 9. snörmakeri

  snörmakeri, textilarbeten i form av fransar, ganser, galoner, snoddar och dylikt främst till möbler och uniformer.
 10. påtning

  påtning, textilteknik med tråd, ofta med hjälp av en sorts virknål, t.ex. påtning med slynggaffel (se gaffelpåtning) och smygmaskvirkning samt påtning med s.k. påtdocka av trä med fyra spikar.