1. skärp

  skärp, förr ett militärt fältutmärkelsetecken, först använt av riddare vid tornering, på 1600-talet utvecklat till en lång, bred, ofta mycket praktfull bindel, som bars draperad över axeln eller om midjan, under 1700- och 1800-talen vanligen ett smalare band eller en snodd av silke, metalltråd e.d. med tofsavslutningar, ett officerstecken som numera ingår i paraduniform.
 2. hårband

  hårband, band eller snodd av textilt material, använt sedan forntiden av båda könen, dels för att hålla långt hår på plats, dels som dekoration.
 3. amentum

  amentum, ett slags kastrem för kastspjut som användes av grekiska och romerska soldater.
 4. tapetserarstil

  tapetserarstil, sadelmakarstil , inredningsstil under 1870–80-talen kännetecknad av ett överrikt bruk av textilier.
 5. äggsnodd

  ägg`snodd subst. ~en ~ar ORDLED: ägg--snodd-en
  Svensk ordbok
 6. gummisnodd

  gumm`isnodd subst. ~en ~ar ORDLED: gummi--snodd-en
  Svensk ordbok
 7. sno ihop

  sno iho´p verb snodde snott, pres. snor ORDLED: snor i--hop SUBST.: (i)hopsnoende
  Svensk ordbok
 8. kordong

  kordong [-åŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: kord-ong-en
  Svensk ordbok
 9. litsa

  1lit`sa subst. ~n litsor ORDLED: lits-an
  Svensk ordbok
 10. filigran

  filigra´n subst. ~et el. ~en, plur. ~ el. ~er ORDLED: fili-gran-et
  Svensk ordbok