1. Esopus

  Esopus, Esop, försvenskad namnform för fabeldiktaren Aisopos (latin Aesopus).
 2. sugga

  sugga, so , moderdjur av svin; benämningarna används i regel efter första grisningen.
 3. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 4. Frank Sinatra

  Sinatra, Francis Albert (Frank), född 12 december 1915, död 14 maj 1998, amerikansk sångare och skådespelare.

 5. shaolin

  shaolin, kinesisk kampkonst huvudsakligen bestående av slag, sparkar och blockeringar.
 6. Grammis

  Grammis, svenskt musikpris, motsvarighet till Grammy, utdelat årligen 1969–72 och sedan 1987 av IFPI i Sverige.

 7. esofagus

  esofagus, anatomisk term för matstrupe.
 8. samhällsorienterande ämnen

  samhällsorienterande ämnen, SO-ämnen, vid sidan av naturorienterande ämnen en grupp orienteringsämnen i grundskolan, innefattande geografi, hembygdskunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap.
 9. soma

  soma, rusdryck i äldre indisk (vedisk) religion, särskilt knuten till kulten av Indra, som vann sin krigarstyrka genom den.
 10. tonika-do-systemet

  tonika-do-systemet, musikpedagogisk metod, införd i Tyskland vid sekelskiftet 1900 som en vidareutveckling av Tonic sol-fa-systemet.