1. sociobiologi

  sociobiologi, studiet av sociala beteendens evolutionära uppkomst, variation och anpassningsvärde hos människan och andra djur.
 2. socialisering

  socialisering, överförande av egendom från privat till statlig eller offentlig ägo.
 3. socialbidrag

  socialbidrag, äldre benämning på försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
 4. socialdemokrati

  socialdemokrati, politisk internationell rörelse som i demokratiska och parlamentariska former vill verka för en planmässig ekonomisk hushållning under samhällets ledning, rättvis fördelning av produktionsresultatet och sociala och kulturella reformer.
 5. socialtjänst

  socialtjänst, social verksamhet i kommunal regi, reglerad genom socialtjänstlagen (2001:453).

 6. social konstruktivism

  social konstruktivism, se konstruktionism.
 7. socialgrupp

  socialgrupp, term som tidigare använts i svensk offentlig statistik och som fortfarande förekommer i vissa undersökningar för att beteckna socioekonomisk ställning.
 8. socialdemokrater

  socialdemokrater, benämning på socialister som vill omvandla samhället genom reformer inom ramen för politisk demokrati, ibland kallade reformister.
 9. Sockerbolaget AB

  Sockerbolaget AB, sockertillverkare, 1992 namnändrat till Danisco Sugar AB.
 10. socken

  socken, den minsta territoriella kyrkliga enheten.