1. sockerarter

  sockerarter, sackaridersamlingsnamn på kolhydratgrupperna monosackarider och disackarider. Sockerarter är kristallina vattenlösliga kolhydrater med söt smak.

 2. Sockerbolaget AB

  Sockerbolaget AB, sockertillverkare, 1992 namnändrat till Danisco Sugar AB.
 3. socialnämnd

  socialnämnd, 1982–91 obligatorisk speciallagsreglerad kommunal nämnd, som enligt socialtjänstlagen från 1980 skulle finnas i varje kommun med övergripande ansvar för social planering och socialtjänstlagens tillämpning i hela kommunen.
 4. socialdemokrati

  socialdemokrati, politisk internationell rörelse som i demokratiska och parlamentariska former vill verka för en planmässig ekonomisk hushållning under samhällets ledning, rättvis fördelning av produktionsresultatet och sociala och kulturella reformer.
 5. sockerbeta

  sockerbeta, Beta vulgaris subspecies vulgaris varietas altissima, varietet av en av underarterna i växtsläktet betor.
 6. Soc Trăng

  Soc Trăng, stad i södra Vietnam; för belägenhet se landskarta Vietnam.
 7. Socialdemokratiska arbetarepartiet

  Socialdemokratiska arbetarepartiet, se Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP).
 8. social rörelse

  social rörelse, organiserad kollektiv handling i syfte att förändra eller bevara ett samhälleligt tillstånd utan att använda traditionella politiska metoder (som att forma eller gå in i ett politiskt parti).
 9. social rörlighet

  social rörlighet, mobilitet , individers byte av position mellan sociala skikt.
 10. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.