1. Royal Society of Chemistry

  Royal Society of Chemistry, vetenskapligt sällskap i Storbritannien, grundat 1841, med ca 46 000 medlemmar (2010).
 2. Royal Photographic Society

  Royal Photographic Society, brittisk fotoförening, grundad 1853 som Photographic Society of London (senare of Great Britain).
 3. Federation of European Biochemical Societies

  Federation of European Biochemical Societies , se FEBS.
 4. Royal Society of Arts

  Royal Society of Arts, samfund stiftat i London 1757 med uppgift att befordra utvecklingen av formgivande och gestaltande verksamhet inom näringarna lika väl som inom konsten.
 5. Bank Société Générale

  Bank Société Générale, Stockholm, svenskt dotterbolag 1986–93 till den franska depositionsbanken Société Générale.
 6. Economic and Social Council

  Economic and Social Council, FN-organ, se ECOSOC.
 7. National Geographic Society

  National Geographic Society, sällskap bildat 1888 i Washington D.C. för att bidra till spridningen av geografisk kunskap.
 8. Europeiska socialdemokratiska partigruppen

  Europeiska socialdemokratiska partigruppen, egentligen Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet, S&D, partigrupp i Europaparlamentet för socialdemokratiska och socialistiska partier.

 9. Major League Soccer

  Major League Soccer, MLSnordamerikansk professionell fotbollsliga, grundad 1996.

 10. nordisk konvention för social trygghet

  nordisk konvention för social trygghet, se nordiska trygghetskonventionen.