1. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 2. sockel

  sockel, inom datortekniken plastkomponent med elektriska kontakter på moderkortet för montering av elektroniska enheter.
 3. sockerarter

  sockerarter, sackaridersamlingsnamn på kolhydratgrupperna monosackarider och disackarider. Sockerarter är kristallina vattenlösliga kolhydrater med söt smak.

 4. socialavgift

  socialavgift, avgift för socialförsäkringar och vissa andra förmåner.
 5. socialitet

  socialitet, den förmåga till socialt umgänge som utmärker det artspecifika levnadssättet hos såväl människan som andra djur.
 6. socialrätt

  socialrätt, i vidsträckt bemärkelse de partier av rättsordningen som syftar till att motverka eller undanröja sociala (dvs. samhälleliga) missförhållanden.
 7. sockerbruk

  sockerbruk, fabrik för tillverkning av strösocker och råsocker samt raffinering av råsocker och tillverkning av specialprodukter.
 8. sockerbagare

  sockerbagare, en ursprungligen tysk benämning på de arbetare som vid sockerframställning göt sockertoppar av det kokade råsockret.
 9. Socialistinternationalen

  Socialistinternationalen, The Socialist International, internationell samarbetsorganisation för politiska partier och organisationer som vill främja demokratisk socialism i världen, efterföljare till Första internationalen, Andra internationalen och Socialistiska arbetarinternationalen.

 10. socialpedagog

  socialpedagog, behandlingsassistent som arbetar företrädesvis med barn och vuxna med särskilda behov.