1. socionom

  socionom, titel för den som avlagt socionomexamen.
 2. sociala avgifter

  sociala avgifter, se socialavgift.
 3. social kompetens

  social kompetens, förmåga att umgås och kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala samvaron.

 4. SOC

  SOC, internationell bordtennistävling, den största återkommande i Sverige.
 5. socialrealism

  socialrealism, inom bildkonst ett ganska vagt avgränsat samlingsbegrepp för samhällskritisk konst.
 6. sociala frågan

  sociala frågan, övergripande benämning på frågor rörande underklassens sociala villkor.
 7. Sociotekniska skolan

  Sociotekniska skolan, riktning inom organisationsteori som började utvecklas i början av 1950-talet av britterna Eric Trist ( 1909–93) och Fred Emery ( född 1925) och sedan vidareutvecklades i bl.a. Norge, Sverige och USA.
 8. social reproduktion

  social reproduktion, ett av marxistisk teori inspirerat samlingsbegrepp för alla de mekanismer och processer genom vilka ett produktionssystem upprätthålls och utvecklas över tid.
 9. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 10. Socialdemokratiska arbetarepartiet

  Socialdemokratiska arbetarepartiet, se Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP).