1. social kognition

  social kognition, forskningsområde inom vilket studeras dels hur vi tänker om andra personer och om oss själva, dels relationerna mellan oss själva och andra.
 2. soccer

  soccer, det som i Sverige kallas fotboll.
 3. Socialdemokratiska arbetarepartiet

  Socialdemokratiska arbetarepartiet, se Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP).
 4. social behaviorism

  social behaviorism, en tillämpning av behaviorismens principer på sociologiska frågeställningar.
 5. Socialdemokraterna

  Socialdemokraterna i Finland, se Finlands socialdemokratiska parti.
 6. socialnämnd

  socialnämnd, 1982–91 obligatorisk speciallagsreglerad kommunal nämnd, som enligt socialtjänstlagen från 1980 skulle finnas i varje kommun med övergripande ansvar för social planering och socialtjänstlagens tillämpning i hela kommunen.
 7. socialbidrag

  socialbidrag, äldre benämning på försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
 8. sockerindustri

  sockerindustri, gren inom livsmedelsbranschen.
 9. socialarbetare

  socialarbetare, benämning på person som arbetar inom kommunal socialtjänst.
 10. social exclusion

  social exclusion, engelsk benämning på begrepp i debatten och forskningen om fattigdom.