1. sockerkulör

  sockerkulör [såk`-] subst. ~en ORDLED: socker--kul-ör-en
  Svensk ordbok
 2. sockerkampanj

  sockerkampanj [såk`-] subst. ~en ~er ORDLED: socker--kamp-anj-en
  Svensk ordbok
 3. sockerpiller

  sockerpiller [såk`-] subst. sockerpillret, plur. ~, best. plur. sockerpillren el. ~na ORDLED: socker--pillr-et
  Svensk ordbok
 4. sockra

  sockra [såk`-] verb ~de ~t ORDLED: sockr-ar SUBST.: sockrande, sockring
  Svensk ordbok
 5. sociologisk

  sociologisk [-lå´g-] adj. ~t ORDLED: socio-log-isk
  Svensk ordbok
 6. sockerströare

  sockerströare [såk`-] subst. ~n äv. sockerströarn, plur. ~, best. plur. sockerströarna ORDLED: socker--strö-ar-en
  Svensk ordbok
 7. socialdepartement

  socia`ldepartement subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: soci-al--de-parte-ment-et
  Svensk ordbok
 8. sociopat

  sociopa´t subst. ~en ~er ORDLED: socio-pat-en
  Svensk ordbok
 9. socken

  socken [såk´- el. sok´-] subst. socknen socknar ORDLED: sockn-en
  Svensk ordbok
 10. socialitet

  socialite´t subst. ~en ORDLED: soci-al-itet-en
  Svensk ordbok