1. sockerfri

  sockerfri [såk`-] adj. ~tt ORDLED: socker--fri
  Svensk ordbok
 2. sockerdricka

  sockerdricka [såk`-] subst. ~n sockerdrickor ORDLED: socker--drick-an
  Svensk ordbok
 3. sockerpulla

  sockerpulla [såk`-] subst. ~n sockerpullor ORDLED: socker--pull-an
  Svensk ordbok
 4. socialförvaltning

  socia`lförvaltning subst. ~en ~ar ORDLED: soci-al--för-valt-ning-en
  Svensk ordbok
 5. socialtjänst

  socia`ltjänst subst. ~en ORDLED: soci-al--tjänst-en
  Svensk ordbok
 6. socialpolitik

  socia`lpolitik subst. ~en ORDLED: soci-al--pol-it-ik-en
  Svensk ordbok
 7. sockerbagare

  sockerbagare [såk`-] subst. ~n äv. sockerbagarn, plur. ~, best. plur. sockerbagarna ORDLED: socker--bag-ar-en
  Svensk ordbok
 8. sociallön

  socia`llön subst. ~en ORDLED: soci-al--lön-en
  Svensk ordbok
 9. socker

  socker [såk´-] subst. sockret ORDLED: sockr-et
  Svensk ordbok
 10. sockerbruk

  sockerbruk [såk`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: socker--bruk-et
  Svensk ordbok