1. sockertopp

  sockertopp [såk`-] subst. ~en ~ar ORDLED: socker--topp-en
  Svensk ordbok
 2. socialdirektör

  socia`ldirektör subst. ~en äv. ~n, ~er ORDLED: soci-al--di-rekt-ör-er
  Svensk ordbok
 3. socialen

  socia´len subst., best. f. ORDLED: soci-al-en
  Svensk ordbok
 4. socialstyrelse

  socia`lstyrelse subst. ~n ORDLED: soci-al--styr-els-en
  Svensk ordbok
 5. sockerlönn

  sockerlönn [såk`-] subst. ~en ~ar ORDLED: socker--lönn-en
  Svensk ordbok
 6. socialförsäkring

  socia`lförsäkring subst. ~en ~ar ORDLED: soci-al--för-säkr-ing-en
  Svensk ordbok
 7. socialpornografi

  socia`lpornografi subst. ~n äv. ~en ORDLED: soci-al--porno-graf-in
  Svensk ordbok
 8. sockergryn

  sockergryn [såk`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: socker--gryn-et
  Svensk ordbok
 9. sockerskål

  sockerskål [såk`-] subst. ~en ~ar ORDLED: socker--skål-en
  Svensk ordbok
 10. social

  socia´l adj. ~t ORDLED: soci-al
  Svensk ordbok