1. socka

  socka [såk`a] subst. ~n sockor ORDLED: sock-an
  Svensk ordbok
 2. sockersöt

  sockersöt [såk`-] adj. ~t ORDLED: socker--söt
  Svensk ordbok
 3. socialantropologi

  socia`lantropologi subst. ~n äv. ~en ORDLED: soci-al--an-tropo-log-in
  Svensk ordbok
 4. sockerraffinaderi

  sockerraffinaderi [såk`-] subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: socker--raff-in-ad-eri-et
  Svensk ordbok
 5. sockervatten

  sockervatten [såk`-] subst. sockervattnet ORDLED: socker--vatt-net
  Svensk ordbok
 6. sockengång

  sockengång [såk`- el. sok`-] subst. ~en ORDLED: socken--gång-en
  Svensk ordbok
 7. sockra sig

  sockra sig [såk`-] verb sockrade sockrat ORDLED: sockr-ar
  Svensk ordbok
 8. svärfar

  svärfar äv. svärfader [svä`r- el. svär´-] subst. svärfadern svärfäder ORDLED: svär--far, svär--fadern
  Svensk ordbok