1. social parasitism

  social parasitism, typ av boparasitism som innebär att vissa sociala insektsarter snyltar i andra sociala insektsarters bon.
 2. social perception

  social perception, term inom socialpsykologin för den process genom vilken man söker kunskap om andra människor.
 3. social

  socia´l adj. ~t ORDLED: soci-al
  Svensk ordbok
 4. socialnämnd

  socialnämnd, 1982–91 obligatorisk speciallagsreglerad kommunal nämnd, som enligt socialtjänstlagen från 1980 skulle finnas i varje kommun med övergripande ansvar för social planering och socialtjänstlagens tillämpning i hela kommunen.
 5. Socialdepartementet

  Socialdepartementet, del av regeringskansliet.

 6. socialdemokrati

  socialdemokrati, politisk internationell rörelse som i demokratiska och parlamentariska former vill verka för en planmässig ekonomisk hushållning under samhällets ledning, rättvis fördelning av produktionsresultatet och sociala och kulturella reformer.
 7. Socialdemokratiska arbetarepartiet

  Socialdemokratiska arbetarepartiet, se Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP).
 8. Corporate Social Responsibility

  Corporate Social Responsibility, företagens samhällsansvar, se CSR.
 9. Association of Social Anthropologists

  Association of Social Anthropologists, ASA, London, grundad 1946, förening av brittiska och brittiskt utbildade socialantropologer.
 10. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.