1. enkel

  enk´el adj. ~t enkla ORDLED: enkl-are
  Svensk ordbok
 2. bra

  1bra adj., komp. bättre [bät´-], superl. bäst
  Svensk ordbok
 3. mått

  mått subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mått-et
  Svensk ordbok
 4. bit

  1bit subst. ~en ~ar ORDLED: bit-en
  Svensk ordbok
 5. plats

  plats subst. ~en ~er ORDLED: plats-en
  Svensk ordbok
 6. natur

  natu´r subst. ~en ~er ORDLED: nat-ur-en
  Svensk ordbok
 7. effekt

  effek´t subst. ~en ~er ORDLED: ef-fekt-en
  Svensk ordbok
 8. god

  god ibl. äv. vard. 3go adj. gott, komp. ~are el. bättre [bät´-], superl. ~ast el. bäst
  Svensk ordbok
 9. liv

  liv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: liv-et
  Svensk ordbok
 10. spela

  1spe`la verb ~de äv. spelte, ~t äv. spelt, pres. ~r ORDLED: spel-ar SUBST.: spelande (till 1,2,4--8), spelning (till 1,2,4 och 7); spel (till 1,2,4--8)
  Svensk ordbok