1. sociala avgifter

  sociala avgifter, se socialavgift.
 2. socialavgift

  socialavgift, avgift för socialförsäkringar och vissa andra förmåner.
 3. social kohesion

  social kohesion, samhällsvetenskapligt begrepp som beskriver graden av latenta sociala konflikter respektive hur starka de sociala banden är i ett samhälle.
 4. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 5. sociala frågan

  sociala frågan, övergripande benämning på frågor rörande underklassens sociala villkor.
 6. socialrealism

  socialrealism, inom bildkonst ett ganska vagt avgränsat samlingsbegrepp för samhällskritisk konst.
 7. Socialdemokratiska arbetarepartiet

  Socialdemokratiska arbetarepartiet, se Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP).
 8. socialnämnd

  socialnämnd, 1982–91 obligatorisk speciallagsreglerad kommunal nämnd, som enligt socialtjänstlagen från 1980 skulle finnas i varje kommun med övergripande ansvar för social planering och socialtjänstlagens tillämpning i hela kommunen.
 9. socialarbetare

  socialarbetare, benämning på person som arbetar inom kommunal socialtjänst.
 10. Socialdemokraterna

  Socialdemokraterna i Finland, se Finlands socialdemokratiska parti.