1. socialnämnd

  socialnämnd, 1982–91 obligatorisk speciallagsreglerad kommunal nämnd, som enligt socialtjänstlagen från 1980 skulle finnas i varje kommun med övergripande ansvar för social planering och socialtjänstlagens tillämpning i hela kommunen.
 2. socialarbetare

  socialarbetare, benämning på person som arbetar inom kommunal socialtjänst.
 3. Socialdemokraterna

  Socialdemokraterna i Finland, se Finlands socialdemokratiska parti.
 4. socialbidrag

  socialbidrag, äldre benämning på försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
 5. social hemhjälp

  social hemhjälp, detsamma som hemtjänst.
 6. social organisation

  social organisation, den systematiska regleringen av sociala relationer inom ett socialt system.
 7. utopisk socialism

  utopisk socialism, gängse benämning, i grunden negativ, på den art av politiskt tänkande som utvecklades framför allt under 1800-talets förra hälft av tänkare som Robert Owen, Henri de Saint-Simon och Charles Fourier.
 8. Socialdepartementet

  Socialdepartementet, del av regeringskansliet.

 9. socialantropologi

  socialantropologi, annan benämning på kulturantropologi.
 10. socialhjälp

  socialhjälp, ekonomiskt bistånd enligt 1956 års socialhjälpslag, vilken gällde 1957–81.