1. socialantropologi

  socialantropologi, annan benämning på kulturantropologi.
 2. socialantropologi

  socia`lantropologi subst. ~n äv. ~en ORDLED: soci-al--an-tropo-log-in
  Svensk ordbok
 3. folkreligion

  folkreligion och folkreligiositet, benämningar med delvis skiftande innebörd; oklarheten beror bl.a. på att de används som översättning för termer som inom olika språk inte har helt samma innebörd.
 4. Association of Social Anthropologists

  Association of Social Anthropologists, ASA, London, grundad 1946, förening av brittiska och brittiskt utbildade socialantropologer.
 5. etnologi

  etnologi, vetenskap som i Sverige omfattar studiet av främst nordisk materiell och social kultur samt folklore.
 6. Okot p’Bitek

  p’Bitek, Okot, ugandisk författare och socialantropolog, se P’Bitek.
 7. Bronislaw Malinowski

  Malinowski, Bronislaw, född 7 april 1884, död 16 maj 1942, polsk-brittisk socialantropolog, professor vid University of London från 1927, verksam i USA, bl.a. vid Yale University, från 1938.
 8. alliansteori

  alliansteori, en antropologisk skolbildning som framhållit mönstret av giftermålsallianser som organisationsprincip i många släktskapsbaserade samhällen.
 9. Göran Aijmer

  Aijmer, Göran, född 1936, socialantropolog, professor vid Göteborgs universitet sedan 1971.
 10. Audrey I. Richards

  Richards, Audrey Isobel, 1899–1984, brittisk socialantropolog, verksam vid universiteten i London och Cambridge.