1. Johannes Falkenberg

  Falkenberg, Johannes, 1911–2004, norsk socialantropolog, intendent vid Etnografisk Museum i Oslo 1946–81.
 2. Rodney Needham

  Needham, Rodney, 1923–2006, brittisk socialantropolog, professor i Oxford 1976–90.
 3. Henry Wassén

  Wassén, Henry, 1908–96, socialantropolog, chef för Göteborgs etnografiska museum 1968–73, professors namn 1972.

 4. John Beattie

  Beattie, John, 1915–90, brittisk socialantropolog, verksam vid Oxford University och vid Leiden-universitet, Nederländerna.
 5. Arne Martin Klausen

  Klausen, Arne Martin, 1927–2018, norsk socialantropolog, professor vid universitetet i Oslo 1973–92.

 6. Maurice Freedman

  Freedman, Maurice, 1920–75, brittisk socialantropolog, professor vid London School of Economics and Political Science 1965–70, i Oxford från 1970.
 7. Lucy Mair

  Mair, Lucy, 1901–86, brittisk socialantropolog, från 1927 knuten till universitetet i London (London School of Economics), där hon var professor i tillämpad antropologi 1963–68.
 8. Gudrun Dahl

  Dahl, Gudrun, född 1948, socialantropolog, professor i socialantropologi, särskilt utvecklingsforskning, vid Stockholms universitet sedan 1989; syster till Östen Dahl och sondotter till Carl G. Dahl.
 9. Isaac Schapera

  Schapera, Isaac, 1905–2003, sydafrikansk socialantropolog.
 10. Fred Eggan

  Eggan, Fred, 1906–91, amerikansk socialantropolog, professor vid University of Chicago 1935–74, specialist på Nordamerikas urfolk.