1. socialantropologi

  socialantropologi, annan benämning på kulturantropologi.
 2. socialantropologi

  socia`lantropologi subst. ~n äv. ~en ORDLED: soci-al--an-tropo-log-in
  Svensk ordbok
 3. antropologi

  antropologi, omfattar av hävd främst fysisk antropologi (studiet av människosläktets utveckling och fysiska karakteristika) samt kultur- och socialantropologi (studiet av världens olika kultur- och samhällstyper).

 4. befolkning

  befolkning, invånarna inom ett visst avgränsat område.

 5. reciprocitet

  reciprocitet, ömsesidighet, inom kultur- och socialantropologi främst i samband med utbytestransaktioner i icke-monetära ekonomier, den s.k. gåvoekonomin (se ekonomisk antropologi och gåva).
 6. etnografi

  etnografi, tidigare benämning på det vetenskapliga ämnet kultur- och socialantropologi (se antropologi och kulturantropologi).
 7. beteendevetenskap

  beteendevetenskap, samlingsterm för de samhällsvetenskaper där individens eller gruppens beteende är ett väsentligt studieobjekt.
 8. lokalsamhälle

  lokalsamhälle, dels ett vetenskapligt analytiskt begrepp, dels en politiskt normativ (oftast positivt värdeladdad) term.
 9. samhällsvetenskaper

  samhällsvetenskaper, sammanfattande benämning på de ämnen som studerar samhället i dess olika aspekter.
 10. musiketnologi

  musiketnologi, musikantropologi, forskningsfält inom framför allt musikvetenskap, etnologi och socialantropologi.