1. beteendevetenskap

  beteendevetenskap, samlingsterm för de samhällsvetenskaper där individens eller gruppens beteende är ett väsentligt studieobjekt.
 2. lokalsamhälle

  lokalsamhälle, dels ett vetenskapligt analytiskt begrepp, dels en politiskt normativ (oftast positivt värdeladdad) term.
 3. klassifikationssystem

  klassifikationssystem, system för att ordna böcker och annat biblioteksmaterial i ämnesgrupper, vilka förses med beteckningar som utgör grundval för bibliotekets systematiska katalog och ofta också för böckernas uppställning på hyllorna.
 4. diffusionism

  diffusionism, en riktning inom kultur- och socialantropologi, etnologi och folkloristik som lägger tonvikten på studiet av kulturelementens spridning.
 5. George A. Akerlof

  Akerlof, George A., född 1940, amerikansk nationalekonom, professor vid University of California, Berkeley.
 6. deltagande observation

  deltagande observation, deltagarobservation, samhällsvetenskaplig metod, i första hand använd inom kultur- och socialantropologi, etnologi, folkloristik och sociologi, innebärande att forskaren personligen lever i det kulturella och sociala sammanhang som studeras.
 7. musiketnologi

  musiketnologi, musikantropologi, forskningsfält inom framför allt musikvetenskap, etnologi och socialantropologi.
 8. digital antropologi

  digital antropologi, cyberantropologi, forskningsinriktning inom socialantropologi.

 9. Meyer Fortes

  Fortes, Meyer, 1906–83, brittisk socialantropolog, professor vid universitetet i Cambridge 1950–73.
 10. bebyggelsearkeologi

  bebyggelsearkeologi, den gren av arkeologin som behandlar människans bruk av det geografiska rummet och förändringar i detta bruk över tiden.