1. Gudrun Dahl

  Dahl, Gudrun, född 1948, socialantropolog, professor i socialantropologi, särskilt utvecklingsforskning, vid Stockholms universitet sedan 1989; syster till Östen Dahl och sondotter till Carl G. Dahl.
 2. bibliotek

  bibliotek är en samling böcker.

 3. etnografi

  etnografi, tidigare benämning på det vetenskapliga ämnet kultur- och socialantropologi (se antropologi och kulturantropologi).
 4. Karl Gustav Izikowitz

  Izikowitz, Karl Gustav, 1903–84, antropolog, professor i etnografi (socialantropologi) vid Göteborgs universitet 1955–70 och chef för Göteborgs etnografiska museum 1955–67.

 5. Karl Eric Knutsson

  Knutsson, Karl Eric, 1932–2002, antropolog.
 6. Ulf Hannerz

  Hannerz, Ulf, född 1942, socialantropolog, professor vid Stockholms universitet 1981–2007.
 7. China Miéville

  Miéville, China, född 1972, brittisk författare.
 8. alliansteori

  alliansteori, en antropologisk skolbildning som framhållit mönstret av giftermålsallianser som organisationsprincip i många släktskapsbaserade samhällen.
 9. kulturantropologi

  kultu`rantropologi subst. ~n äv. ~en ORDLED: kult-ur--an-tropo-log-in
  Svensk ordbok
 10. antropologi

  antropologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: an-tropo-log-in
  Svensk ordbok