1. egalitär

  egalitär, kännetecknad av eller inriktad på jämlikhet.
 2. antropologi

  antropologi, omfattar av hävd främst fysisk antropologi (studiet av människosläktets utveckling och fysiska karakteristika) samt kultur- och socialantropologi (studiet av världens olika kultur- och samhällstyper).

 3. identitet

  identitet, i kultur- och socialantropologin: personers eller gruppers egen identifikation som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation.
 4. adaptation

  adaptation, inom kultur- och socialantropologin beteckning för människans kulturella anpassning till sin omgivning.
 5. släktskap

  släktskap, i konventionell mening genetiska relationer mellan individer och, utvidgat, familjesamhörighet utan blodsband.
 6. emic

  emic och etic, ett begreppspar som anger två olika analytiska förhållningssätt inom kultur- och socialantropologin.
 7. adoption

  adoption, att uppta en person som sitt eget barn.

 8. etnologi

  etnologi, vetenskap som i Sverige omfattar studiet av främst nordisk materiell och social kultur samt folklore.
 9. primitiva samhällen

  primitiva samhällen, egentligen de första (mänskliga) samhällena.
 10. fältarbete

  fältarbete, forskning utanför den traditionella akademiska miljön.