1. emic

  emic och etic, ett begreppspar som anger två olika analytiska förhållningssätt inom kultur- och socialantropologin.
 2. fältarbete

  fältarbete, forskning utanför den traditionella akademiska miljön.
 3. ekonomisk antropologi

  ekonomisk antropologi, den gren av kultur- och socialantropologin som studerar dels hur människor i olika kulturer får sin försörjning genom naturen, dels den sociala organisationen av utbytet av varor och tjänster.
 4. acefala samhällen

  acefala samhällen, i kultur- och socialantropologin benämning på samhällen utan formell politisk ledning, ibland kallade egalitära.
 5. marxistisk antropologi

  marxistisk antropologi, teoretisk riktning inom kultur- och socialantropologin som hämtar sin inspiration från Marx och marxismen.
 6. kulturekologi

  kulturekologi, inriktning inom kultur- och socialantropologin (se kulturantropologi) som studerar samspelet mellan kulturen och den omgivande miljön.
 7. affinitet

  affinitet, i kultur- och socialantropologin benämning på social relation som är baserad på giftermål.
 8. Edward Evan Evans-Pritchard

  Evans-Pritchard, Sir Edward Evan, född 21 september 1902, död 11 september 1973, brittisk socialantropolog, professor vid universitetet i Oxford 1946–70.
 9. etic

  etic, term som anger ett analytiskt förhållningssätt inom kultur- och socialantropologin, se emic.
 10. ekologisk antropologi

  ekologisk antropologi, riktning inom kultur- och socialantropologin där kulturen anses som en mekanism för människans anpassning till den naturliga miljön.