1. descent

  descent, inom socialantropologin de olika principer enligt vilka en individ kan ärva medlemskap i en härstamningsgrupp och teoribildningen kring dessa principer (se härstamningsteori).
 2. conubium

  conubium, connubium, inom kultur- och socialantropologin rätten eller plikten för män från en bestämd grupp att gifta sig med kvinnor från en annan given grupp; grupperna står då i en conubium-relation till varandra.
 3. Jonathan Friedman

  Friedman, Jonathan, föff 1946, amerikansk antropolog, sedan 1974 verksam som lektor vid universiteten i Lund och Köpenhamn.
 4. Siegfried Frederick Nadel

  Nadel, Siegfried Frederick, 1903–56, österrikisk-brittisk antropolog, från 1950 professor i Canberra.
 5. Edwin Ardener

  Ardener, Edwin, 1927–87, brittisk socialantropolog.
 6. pluralt samhälle

  pluralt samhälle, ett samhälle som består av flera etniska grupper, vilka samverkar inom ramen för en och samma ekonomi.

 7. djupstruktur

  djupstruktur (engelska deep structure, d-structure), i transformationsgrammatik den syntaktiska struktur för en mening som genereras av grammatikens bas.
 8. etnografi

  etnografi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: etno-graf-in
  Svensk ordbok