1. antropologi

  antropologi, omfattar av hävd främst fysisk antropologi (studiet av människosläktets utveckling och fysiska karakteristika) samt kultur- och socialantropologi (studiet av världens olika kultur- och samhällstyper).

 2. identitet

  identitet, i kultur- och socialantropologin: personers eller gruppers egen identifikation som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation.
 3. egalitär

  egalitär, kännetecknad av eller inriktad på jämlikhet.
 4. evolutionism

  evolutionism, åskådning enligt vilken en utveckling (evolution) från ”lägre” till ”högre” former äger rum eller har ägt rum.
 5. adoption

  adoption, att uppta en person som sitt eget barn.

 6. etnologi

  etnologi, vetenskap som i Sverige omfattar studiet av främst nordisk materiell och social kultur samt folklore.
 7. primitiva samhällen

  primitiva samhällen, egentligen de första (mänskliga) samhällena.
 8. band

  band, i den evolutionistiska inriktningen inom kultur- och socialantropologin beteckning för den enklaste nivån av social organisation, karakteristisk för samlar- och jägarsamhällen.
 9. adaptation

  adaptation, inom kultur- och socialantropologin beteckning för människans kulturella anpassning till sin omgivning.
 10. släktskap

  släktskap, i konventionell mening genetiska relationer mellan individer och, utvidgat, familjesamhörighet utan blodsband.