1. etnografi

  etnografi, numera benämning på den del av den kultur- och socialantropologiska forskningspraxis som omfattar insamlandet och bearbetningen av grundläggande forskningsmaterial för analysen av sociala och kulturella strukturer och processer.
 2. religionsantropologi

  religionsantropologi, det kultur- och socialantropologiska studiet av det religiösa fältet i vid mening, dvs. trosföreställningar, ritual och världsuppfattning, de religiösa fenomenens samhälleliga betydelse, människosyn och moral samt med religiös praxis sammanhängande tankeformer och symbolsystem.
 3. agrarhistoria

  agrarhistoria, forskningsfält inom historievetenskapen som behandlar jordbruk och agrarsamhällen.
 4. austronesiska språk

  austronesiska språk, tidigare kallade malajo-polynesiska språk, grupp språk som talas i nästan hela Malaysia och Indonesien, på Filippinerna, i delar av Vietnam, Kambodja, Taiwan och Madagaskar samt i Oceanien (utom vissa delar av Nya Guinea och några öar i dess närhet), av sammanlagt ca 365 miljoner.
 5. Ethnos

  Ethnos, Journal of Anthropology, engelskspråkig antropologisk tidskrift, utgiven sedan 1936 av nuvarande Etnografiska museet i Stockholm, sedan 1973 i samarbete med socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet.
 6. musiketnologi

  musiketnologi, musikantropologi, forskningsfält inom framför allt musikvetenskap, etnologi och socialantropologi.
 7. historisk antropologi

  historisk antropologi, kultur- och socialantropologiska studier av historiskt källmaterial.
 8. goraler

  goraler, bergspolacker, ett på den polska sidan av Tatra och Beskiderna, i norra Slovakien samt i tjeckiska Schlesien bosatt herdefolk som in i vår tid bevarat åtskilligt av sin kulturella egenart, bl.a. ett av männen skött fäbodväsen.
 9. Daryll Forde

  Forde, Daryll, 1902–73, brittisk antropolog, professor vid universitetet i London 1945–69, föreståndare för International African Institute (IAI) 1944–73 och redaktör för dess tidskrift Africa 1944–72.
 10. härstamningsteori

  härstamningsteori, engelska descent theory, antropologisk skolbildning som har betonat studiet av unilinjära härstamningsprinciper i traditionell, utomeuropeisk samhällsorganisation (jämför härstamning).