1. György Konrád

  Konrád, György, 1933–2019, ungersk författare.

 2. socialhögskola

  socialhögskola, läroanstalt för utbildning av socionomer.
 3. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 4. socialt arbete

  socialt arbete, organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer.
 5. Clement Attlee

  Attlee, Clement, från 1955 Earl Attlee of Walthamstow, Viscount Prestwood, född 3 januari 1883, död 8 oktober 1967, brittisk politiker (Labour), premiärminister 1945–51.

 6. nolltolerans

  nolltolerans, 0-tolerans , ett förhållningssätt som gör att vissa beteenden eller företeelser inte accepteras (att inte visa någon tolerans mot något).
 7. fältassistent

  fäl`tassistent subst. ~en ~er ORDLED: fält--as-sist-ent-en
  Svensk ordbok
 8. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 9. uppgivenhet

  upp`givenhet subst. ~en ORDLED: upp--giv-en-het-en
  Svensk ordbok
 10. hembesök

  hem`besök subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hem--be-sök-et
  Svensk ordbok