1. byråkrati

  byråkrati, ett uttryck som kan beteckna fenomen som sträcker sig från pedantiska kontorsrutiner till egenskaper hos hela samhällsstrukturen.
 2. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 3. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 4. dharma

  dharma är lagen om rätt och fel inom indisk kultur.
 5. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 6. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 7. socialträda

  socialträda, tidigare jordbruksmark vars brukning upphört som en följd av att ägaren värderar marken efter nya, socialt betingade kriterier (t.ex. som möjlig tomtmark).
 8. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.
 9. social tjänstehund

  social tjänstehund, samlande benämning för hundar som arbetar tillsammans med sin förare mot en klient eller vårdtagare.
 10. intersektionalitet

  intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass.