1. konsensus

  konsensus, överensstämmelse, enighet mellan medlemmarna i ett socialt system – t.ex. en nation, yrkesgrupp eller familj – vad angår värden, normer, regler, målsättningar etc.
 2. mervärde

  mervärde, centralt begrepp i marxistisk teori den vinst som kapitalägaren anses erhålla genom exploatering av arbetskraften.
 3. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 4. könsroll

  könsroll, sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige.

 5. hälsa

  hälsa, svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från sjukdom.

 6. samhällsfördrag

  samhällsfördrag, samhällskontrakt , socialt kontrakt, begrepp som spelade en viktig roll i framför allt 1600- och 1700-talens samhällsfilosofiska tänkande.
 7. Centerpartiet

  Centerpartiet, Centern, C, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1918, nuvarande namn sedan 1958.

 8. FN

  FN eller Förenta Nationerna är en internationell organisation för fred och säkerhet i världen och för samarbete mellan länder.

 9. Birgitta

  Birgitta Birgersdotter, heliga Birgitta, född ca 1303, död 23 juli 1373, religiös författare, helgon.
 10. hajj

  hajj, vallfärden till Mekka, islams femte ”grundpelare”, obligatorisk för varje muslim som har möjlighet att företa den.