1. magnetar

  magnetar, hypotetisk typ av neutronstjärna vars magnetfält är av storleksordningen 10 8 T (tesla), dvs. 100–1 000 gånger starkare än för vanliga neutronstjärnor (som kan observeras som pulsarer).
 2. kulturantropologi

  kulturantropologi, socialantropologi, det vetenskapliga studiet av kultur- och samhällstyper och av människan som kultur- och samhällsvarelse; detta i motsats till fysisk antropologi, studiet av människan som biologisk varelse.
 3. fenoxisyror

  fenoxisyror, föreningar av karboxylsyror (ättiksyra, propionsyra eller mera sällan smörsyra) och olika klorfenoler.
 4. Ronneby

  Ronneby, kommun i Blekinge (Blekinge län).

 5. Robert Wyatt

  Wyatt, Robert, född 1945, brittisk sångare, musiker (pianist, ursprungligen trumslagare) och låtskrivare.

 6. softboll

  softboll, amerikanskt slagbollspel, besläktat med bl.a. brännboll och det finländska spelet boboll, nära besläktat med baseboll.
 7. fossil

  fossil, petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en organism (eller spår av dess verksamhet, spårfossil) som begravts och bevarats genom naturens försorg.
 8. svin

  svin, tamsvin, domesticerade former av vildsvin.
 9. Kevin Ayers

  Ayers, Kevin, 1944–2013, brittisk sångare, låtskrivare, gitarrist och basist.
 10. röta

  röta, vitt begrepp som står för vissa typer av nedbrytning av levande eller döda organiska vävnader, oftast orsakade av bakterier och svampar.