1. Asunción

  Asunción är huvudstad i Paraguay, och där bor ungefär en halv miljon människor.

 2. oumph

  oumph, Oumph!sojabaserat livsmedel med fiberaktig struktur.

 3. sojaprotein

  sojaprotein, protein från sojabönan; ca 40 % av den mogna sojabönan utgörs av protein med en relativt bra aminosyrasammansättning: högt innehåll av lysin, leucin och isoleucin, lågt innehåll av metionin.
 4. goaböna

  goaböna, vingböna, Psophocarpus tetragonolobus, art i familjen ärtväxter.

 5. griskött

  griskött är kött från tama svin.
 6. sojaolja

  sojaolja, vegetabilisk olja som framställs ur sojabönor nästan uteslutande genom extraktion.
 7. groddning

  groddning, groddodling , odling av groddar av vissa växter, avsedda att bl.a. användas som födoämne.
 8. Black Belt

  Black Belt, i naturgeografisk mening ett prärieområde i södra USA med svart, bördig jord.
 9. bönor

  bönor är olika arter ärtväxter.
 10. böngroddar

  böngroddar, groddplantor av olika bönarter som odlas på särskilt sätt och används som grönsak.