1. böngroddar

  böngroddar, groddplantor av olika bönarter som odlas på särskilt sätt och används som grönsak.
 2. soja

  soja, östasiatisk kryddsås av bl.a. jästa sojabönor, vete och salt.
 3. trypsin

  trypsin, ett enzym som tillhör gruppen endopeptidaser och medverkar vid matspjälkningen i tunntarmen.
 4. Tocantins

  Tocantins, delstat i Brasilien; 280 000 km2, 1,5 miljoner invånare (2016).

 5. Mississippi

  Mississippi, förkortat MS, delstat i USA.

 6. cajuner

  cajuner, folkgrupp i södra Louisiana, USA, ättlingar till de fransk-kanadensare som 1755 av britterna utvisades från kolonin Akadien (l’Acadie) och slog sig ned i de sumpmarker, Bayous, där de alltjämt i stor utsträckning är bosatta; antal: ca 500 000.
 7. North Dakota

  North Dakota, förkortat ND, delstat i Mellanvästern, USA.

 8. Iowa

  Iowa, förkortat IA, delstat i Mellanvästern mellan floderna Missouri och Mississippi, USA).

 9. Manchuriska slätten

  Manchuriska slätten är en stor slätt i nordöstra Kina.
 10. Rio Grande do Sul

  Rio Grande do Sul, delstat i Brasilien; 281 000 km 2, 10,8 miljoner invånare (2012).