1. Indiana

  Indiana, förkortat IN, delstat i Mellanvästern, USA, belägen mellan Michigansjön i norr och Ohiofloden i söder.

 2. Indonesien

  Indonesien är ett land i sydöstra Asien.

 3. Serbien

  Serbien är ett land på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 4. kokkonst

  kokkonst, tekniken och konsten att tillreda föda.

 5. Georgia

  Georgia, förkortat GA, delstat i sydöstra USA.

 6. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 7. Florida

  Florida, förkortat FL, delstat i sydöstra USA.

 8. Östtimor

  Östtimor, stat i Sydöstasien.

 9. Nordkorea

  Nordkorea, stat i Östasien.

 10. kväve

  kväve, nitrogen, gasformigt grundämne i periodiska systemets grupp 15, huvudbeståndsdel i atmosfären, kemiskt tecken N, som kvävgas N2.