1. raps

  raps, Brassica napus, art i familjen korsblommiga växter som har uppkommit i naturen genom korsning mellan arterna kål och rova.
 2. Kambodja

  Kambodja, Cambodja, 1970–75 Khmerrepubliken, 1975–89 Kampuchea, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 3. Bulgarien

  Bulgarien, stat på östra Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 4. Laos

  Laos, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 5. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 6. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 7. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 8. bioenergi

  bioenergi, energi som erhålls direkt eller indirekt efter omvandling av olika typer av biologiskt material, biomassa.

 9. ureas

  urea´s subst. ~en ~er ORDLED: ure-as-en
  Svensk ordbok
 10. oljeväxt

  oljeväxt [ål`-] subst. ~en ~er ORDLED: olje--växt-en
  Svensk ordbok