1. De Soto

  De Soto, amerikanska bilar tillverkade av Chrysler Corp. i Detroit 1928–60.
 2. sotare

  sotare är en person som arbetar med att rensa bort sot från skorstenar och andra platser där man eldar.
 3. Soter

  Soter (grekiska Sōtēr ’räddare’, ’frälsare’), epitet för flera grekiska gudar och gudinnor (femininform: Sōteira).
 4. sotning

  sotning innebär att man gör ren skorstenen eller den plats där man eldar (eldstaden) från sot.
 5. soteld

  soteld, brand genom antändning av sot och tjära (som bildats till följd av ofullständig förbränning) på en pannas väggar, i rökkanaler eller skorstenar.
 6. sotning

  sotning, ett moment vid tillvaratagandet av framför allt fällt klövvilt som innebär att ändtarm, urinblåsa och, på handjur, testiklar och penis avlägsnas, djuret ”sotas”.
 7. sotbekämpning

  sotbekämpning, odlingstekniska, förebyggande och direkta bekämpningsåtgärder, främst mot stinksot och dvärgstinksot på höstvete, flygsot, täckt sot samt hårdsot hos korn och flygsot hos havre och vete.
 8. soteriologi

  soteriologi, i kristen teologi gängse benämning på läran om frälsning.
 9. Sotkamo

  Sotkamo, kommun i Kajanaland, Finland.

 10. Sottunga

  Sottunga, kommun i landskapet Åland, Finland.