1. spridning

  spridning sker när fotoner eller partiklar kolliderar med små partiklar och då ofta får en ny rörelseriktning. 

 2. energiförsörjning

  energiförsörjning, energisystemens kapacitet att leverera energi i önskad omfattning och till en accepterad kostnad efter användarnas behov.
 3. Glavendrup

  Glavendrup , plats för skeppssättning med runsten från vikingatiden, sammanbyggd med en gravhög från bronsåldern, belägen på norra Fyn, Danmark.
 4. sällskapslekar

  sällskapslekar kan vara lekar med eller utan sång.
 5. Lars Ahlin

  Ahlin, Lars, född 4 april 1915, död 10 mars 1997, författare.

 6. eldskärm

  eldskärm, franska devant de cheminée, en framför eldstaden placerad skärm, avsedd som skydd mot sot, rök och drag.
 7. bläck

  bläck, färgad vätska som används för skrivning och teckning.
 8. flygplan

  flygplan, luftfarkoster som klassificeras på olika sätt efter konstruktion och ändamål.
 9. Ruth Rendell

  Rendell, Ruth, från 1997 Baroness Rendell of Babergh (Lady Rendell), 1930–2015, brittisk författare, från 1986 även med pseudonymen Barbara Vine.
 10. korpidrott

  korpidrott, motionsidrott i huvudsak organiserad för anställd personal inom företag, men under de senare decennierna i ökad utsträckning för kamratgäng och andra sammanslutningar.