1. atmosfären

  atmosfären är gashöljet kring jorden.
 2. naturgas

  naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, blandning av huvudsakligen brännbara, icke-vulkaniska gaser, främst kolväten, som förekommer i jordskorpan.
 3. havre

  havre, vipphavre, Avena sativa, art i växtfamiljen gräs.

 4. kulturlager

  kulturlager, jordlager blandat med rester från mänsklig aktivitet, bildat företrädesvis genom bosättning.
 5. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 6. neurofysiologi

  neurofysiologi, nervfysiologi, naturvetenskaplig forskningsgren som omfattar centrala och perifera nervsystemets funktioner hos djur och människa.
 7. konstgjorda språk

  konstgjorda språk, artificiella språk, konstruerade språk, språk som medvetet har skapats av en eller flera individer, till skillnad från naturliga språk, vilka antingen har vuxit fram gradvis och traderats från generation till generation (etniska språk) eller har nyskapats spontant som resultat av lyckade kommunikationsförsök ( pidginspråk, kreolspråk och tvillingspråk).
 8. hellenismen

  hellenismen, benämning på en epok i antik historia, med början vid Alexander den stores död 323 f.Kr.
 9. färg

  färg, fysisk och fysikalisk egenskap hos föremål som är relaterad till deras växelverkan med elektromagnetisk strålning.

 10. Kina

  Kina, stat i östra Asien.