1. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 2. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.

 3. fettsot

  fett`sot subst. ~en ORDLED: fett--sot-en
  Svensk ordbok
 4. skälvosot

  skäl`vosot el. skäl`vesot subst. ~en ORDLED: skälvo--sot-en, skälve--sot-en
  Svensk ordbok
 5. lungsot

  lung`sot subst. ~en ORDLED: lung--sot-en
  Svensk ordbok
 6. vattsot

  vatt`sot el. vatt`usot subst. ~en ORDLED: vatt(u)--sot-en
  Svensk ordbok
 7. rödsot

  rö`dsot subst. ~en ORDLED: röd--sot-en
  Svensk ordbok
 8. bleksot

  ble`ksot subst. ~en ORDLED: blek--sot-en
  Svensk ordbok
 9. fallandesot

  fall`andesot subst. ~en ORDLED: fall-ande--sot-en
  Svensk ordbok
 10. skorstensfejare

  skorstensfejare [skårs`-] subst. ~n äv. skorstensfejarn, plur. ~, best. plur. skorstensfejarna ORDLED: skor-stens--fej-ar-en
  Svensk ordbok