1. gulsot

  gu`lsot subst. ~en ORDLED: gul--sot-en
  Svensk ordbok
 2. tvinsot

  tvi`nsot subst. ~en ORDLED: tvin--sot-en
  Svensk ordbok
 3. utsot

  u`tsot subst. ~en ORDLED: ut--sot-en
  Svensk ordbok
 4. knoparmoj

  kno`parmoj subst. ~et ORDLED: knop-ar--moj-et
  Svensk ordbok
 5. glanssot

  glan`ssot subst. ~et ORDLED: glans--sot-et
  Svensk ordbok
 6. bister

  2bis´ter subst. ~n bistrar ORDLED: bistr-ar
  Svensk ordbok
 7. strimma

  2strimm`a verb ~de ~t ORDLED: strimm-ar SUBST.: strimmande, strimning
  Svensk ordbok
 8. farsot

  fa`rsot subst. ~en ~er ORDLED: far--sot-en
  Svensk ordbok
 9. bucklig

  buck`lig adj. ~t ORDLED: buckl-ig
  Svensk ordbok
 10. murre

  murr`e subst. ~n murrar ORDLED: murr-en
  Svensk ordbok