1. Sotkamo

  Sotkamo, kommun i Kajanaland, Finland.

 2. Sottunga

  Sottunga, kommun i landskapet Åland, Finland.

 3. Sotira

  Sotira, by på södra Cypern, belägen nära en neolitisk höjdbosättning med grunder av rektangulär-ovala hus från ca 4 000 f.Kr.
 4. sotfalk

  sotfalk, Falco concolor , art i familjen falkfåglar.
 5. sottärna

  sottärna, Sterna fuscata , art i fågelfamiljen tärnor.
 6. Sotenkanalen

  Sotenkanalen, Sotekanalen, kanal genom västligaste delen av Sotenäs, sydväst om Hunnebostrand, Bohuslän.
 7. sotning

  sotning, vardaglig benämning på operationen trombendarterektomi.
 8. sotho

  sotho, basuto, bantutalande folk som återfinns i Sydafrika, Botswana och Lesotho; deras antal uppgår till 4,3 miljoner.
 9. sotstarr

  sotstarr, Carex fuliginosa (syn. C. misandra), art i växtfamiljen halvgräs.
 10. sotlavar

  sotlavar, Cyphelium , släkte lavar med sju arter i Norden.