1. sota

  so`ta verb ~de ~t ORDLED: sot-ar SUBST.: sotande, sotning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. sotare

  so`tare subst. ~n äv. sotarn, plur. ~, best. plur. sotarna ORDLED: sot-ar-en
  Svensk ordbok
 3. sotarmurre

  so`tarmurre subst. ~n sotarmurrar ORDLED: sot-ar--murr-en
  Svensk ordbok
 4. sotarspråk

  so`tarspråk subst. ~et ORDLED: sot-ar--språk-et
  Svensk ordbok
 5. soteld

  so`teld subst. ~en ~ar ORDLED: sot--eld-en
  Svensk ordbok
 6. sotsäng

  so`tsäng subst. ~en ORDLED: sot--säng-en
  Svensk ordbok
 7. sottis

  sotti´s subst. ~en ~er ORDLED: sott-is-en
  Svensk ordbok
 8. sotsvamp

  so`tsvamp subst. ~en ~ar ORDLED: sot--svamp-en
  Svensk ordbok
 9. sothöna

  so`thöna subst. ~n sothönor ORDLED: sot--hön-an
  Svensk ordbok
 10. sotdöd

  so`tdöd subst. ~en ORDLED: sot--död-en
  Svensk ordbok