1. sotsäng

  so`tsäng subst. ~en ORDLED: sot--säng-en
  Svensk ordbok
 2. sottis

  sotti´s subst. ~en ~er ORDLED: sott-is-en
  Svensk ordbok
 3. sotsvamp

  so`tsvamp subst. ~en ~ar ORDLED: sot--svamp-en
  Svensk ordbok
 4. sothöna

  so`thöna subst. ~n sothönor ORDLED: sot--hön-an
  Svensk ordbok
 5. sotdöd

  so`tdöd subst. ~en ORDLED: sot--död-en
  Svensk ordbok
 6. sotis

  so´tis adj., ingen böjning ORDLED: sot-is
  Svensk ordbok
 7. krut

  krut är ett explosivt ämne som kan brinna och utveckla varma gaser i slutna utrymmen utan att det finns syre.
 8. spis

  spis, i något äldre språkbruk även spisel, eldstadsanordning. 

 9. Augustpriset

  Augustpriset, litterärt pris som sedan 1989 delas ut av Svenska Förläggareföreningen i tre kategorier: årets svenska skönlitterära bok, årets svenska fackbok och årets svenska barn- och ungdomsbok.

 10. fonograf

  fonograf, anordning för mekanisk registrering och reproduktion av ljud med hjälp av en cylindrisk bärare.