1. Sothis-period

  Sothis-period, begrepp inom forntida egyptisk tideräkning.
 2. Sotenäs härad

  Sotenäs härad, omfattar den nordligaste av mellersta Bohusläns tre halvöar.
 3. täckt sot

  täckt sot, annat namn på växtsjukdomen hårdsot.
 4. Mae Sot

  Mae Sot, stad i västra Thailand; för belägenhet se landskarta Thailand.
 5. De Soto

  De Soto, amerikanska bilar tillverkade av Chrysler Corp. i Detroit 1928–60.
 6. Ptolemaios I Soter

  Ptolemaios I Soter, född 367/366, död 283 f.Kr., makedonsk adelsman, en av diadokerna, grundare av det ptolemeiska riket.
 7. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 8. cilie

  cilie, flimmerhår, kinocilie, trådformigt, cirka 200 nm tjockt cellutskott som består av en mikrotubulistruktur omgiven av ett membran.

 9. Soter

  Soter (grekiska Sōtēr ’räddare’, ’frälsare’), epitet för flera grekiska gudar och gudinnor (femininform: Sōteira).
 10. soteld

  soteld, brand genom antändning av sot och tjära (som bildats till följd av ofullständig förbränning) på en pannas väggar, i rökkanaler eller skorstenar.