1. sotsvampar

  sotsvampar, tidigare brandsvampar, grupp basidsvampar inom ordningarna Tilletiales och Ustilaginales vilka lever som parasiter på levande växter.
 2. sotbekämpning

  sotbekämpning, odlingstekniska, förebyggande och direkta bekämpningsåtgärder, främst mot stinksot och dvärgstinksot på höstvete, flygsot, täckt sot samt hårdsot hos korn och flygsot hos havre och vete.
 3. sotning

  sotning, rengöring av eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar samt tillhörande rökkanaler.
 4. soteriologi

  soteriologi, i kristen teologi gängse benämning på läran om frälsning.
 5. Sotkamo

  Sotkamo, kommun i Kajanaland, Finland.

 6. Sottunga

  Sottunga, kommun i landskapet Åland, Finland.

 7. sothöna

  sothöna, Fulica atra, art i fågelfamiljen rallar.
 8. Sotira

  Sotira, by på södra Cypern, belägen nära en neolitisk höjdbosättning med grunder av rektangulär-ovala hus från ca 4 000 f.Kr.
 9. sotning

  sotning, vardaglig benämning på operationen trombendarterektomi.
 10. sotstarr

  sotstarr, Carex fuliginosa (syn. C. misandra), art i växtfamiljen halvgräs.