1. sotstarr

  sotstarr, Carex fuliginosa (syn. C. misandra), art i växtfamiljen halvgräs.
 2. sotlavar

  sotlavar, Cyphelium , släkte lavar med sju arter i Norden.
 3. Sotatsu

  Sotatsu (egentligen Tawaraya Sōtatsu), död 1643, japansk målare, kalligraf och designer.
 4. sotdagg

  sotdagg, ytlig beläggning på bl.a. blad, frukter och strån vilken består av mörka saprofytiska svampar som växer såväl på dött växtmaterial som på levande växter och då ofta i honungsdagg efter insekter.
 5. sotarspråk

  sotarspråk, detsamma som knoparmoj.
 6. Sotara

  Sotara, berg i sydvästra Colombia; 4 580 m ö.h. För belägenhet se landskarta Colombia.
 7. Sotholms härad

  Sotholms härad utgör sydöstra delen av Södertörn med utanför liggande skärgård i Södermanland.
 8. sotto voce

  sotto voce, musikterm: med dämpad stämma.
 9. cilie

  cilie, flimmerhår, kinocilie, trådformigt, cirka 200 nm tjockt cellutskott som består av en mikrotubulistruktur omgiven av ett membran.

 10. eld

  eld, intensiv omvandling av ett bränsles kemiska energi till ljus och värme i en flamma.