1. smog

  smog, blandning av dimma och luftföroreningar som förekommer mest i storstäder och uppkommer vid stora luftföroreningsutsläpp i kombination med dålig vertikal omblandning av luften.
 2. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.
 3. spis

  spis, i något äldre språkbruk även spisel, eldstadsanordning. 

 4. fonograf

  fonograf, anordning för mekanisk registrering och reproduktion av ljud med hjälp av en cylindrisk bärare.
 5. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 6. målarkonst

  målarkonst, konstnärlig gestaltning med färgämnen (pigment) i lämplig substans på en yta.
 7. elast

  elast, material med snabb och stor elastisk töjbarhet (minst 2 men oftast 5–10 gånger ursprunglig längd) samt snabb och nästan fullständig återhämtningsförmåga.
 8. ICHTHYS

  ICHTHYS, Kristusmonogram bildat av begynnelsebokstäverna i Iēsous Christos Theou (H)yios Sōtēr (grekiska, ’Jesus Kristus, Guds Son, Frälsare’).
 9. sädesslag

  sädesslag, relativt storfröiga gräsarter vilkas kärnor efter malning eller annan beredning används till föda och foder.
 10. Augustpriset

  Augustpriset, litterärt pris som sedan 1989 delas ut av Svenska Förläggareföreningen i tre kategorier: årets svenska skönlitterära bok, årets svenska fackbok och årets svenska barn- och ungdomsbok.