1. Soter

  Soter (grekiska Sōtēr ’räddare’, ’frälsare’), epitet för flera grekiska gudar och gudinnor (femininform: Sōteira).
 2. sot

  sot är fasta avlagringar från bränsle som bildas där man eldar.
 3. sot

  sot, gammalt ord för sjukdom.
 4. sot

  sot, växtsjukdomar som orsakas av sotsvampar och som karakteriseras av sotliknande, mer eller mindre brunsvarta spormassor, oftast på en begränsad del av den angripna växten.
 5. smog

  smog, blandning av dimma och luftföroreningar som förekommer mest i storstäder och uppkommer vid stora luftföroreningsutsläpp i kombination med dålig vertikal omblandning av luften.
 6. Augustpriset

  Augustpriset, litterärt pris som sedan 1989 delas ut av Svenska Förläggareföreningen i tre kategorier: årets svenska skönlitterära bok, årets svenska fackbok och årets svenska barn- och ungdomsbok.

 7. täckt sot

  täckt sot, annat namn på växtsjukdomen hårdsot.
 8. Mae Sot

  Mae Sot, stad i västra Thailand; för belägenhet se landskarta Thailand.
 9. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.
 10. Persiska viken

  Persiska viken, Iranska viken, ett grunt bihav till Indiska oceanen, mellan Arabiska halvön och Iran; 240 000 km 2, medeldjup 25 m, största djup 102 m.