1. vanadin

  vanadin, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 5 (vanadingruppen), besläktat med niob och tantal, kemiskt tecken V.
 2. Lars Ahlin

  Ahlin, Lars, född 4 april 1915, död 10 mars 1997, författare.

 3. eldskärm

  eldskärm, franska devant de cheminée, en framför eldstaden placerad skärm, avsedd som skydd mot sot, rök och drag.
 4. bläck

  bläck, färgad vätska som används för skrivning och teckning.
 5. korpidrott

  korpidrott, motionsidrott i huvudsak organiserad för anställd personal inom företag, men under de senare decennierna i ökad utsträckning för kamratgäng och andra sammanslutningar.
 6. flygplan

  flygplan, luftfarkoster som klassificeras på olika sätt efter konstruktion och ändamål.
 7. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 8. neurofysiologi

  neurofysiologi, nervfysiologi, naturvetenskaplig forskningsgren som omfattar centrala och perifera nervsystemets funktioner hos djur och människa.
 9. konstgjorda språk

  konstgjorda språk, artificiella språk, konstruerade språk, språk som medvetet har skapats av en eller flera individer, till skillnad från naturliga språk, vilka antingen har vuxit fram gradvis och traderats från generation till generation (etniska språk) eller har nyskapats spontant som resultat av lyckade kommunikationsförsök ( pidginspråk, kreolspråk och tvillingspråk).
 10. havre

  havre, vipphavre, Avena sativa, art i växtfamiljen gräs.