1. sotning

  sotning, ett moment vid tillvaratagandet av framför allt fällt klövvilt som innebär att ändtarm, urinblåsa och, på handjur, testiklar och penis avlägsnas, djuret ”sotas”.
 2. elast

  elast, material med snabb och stor elastisk töjbarhet (minst 2 men oftast 5–10 gånger ursprunglig längd) samt snabb och nästan fullständig återhämtningsförmåga.
 3. målarkonst

  målarkonst, konstnärlig gestaltning med färgämnen (pigment) i lämplig substans på en yta.
 4. Mouseion

  Mouseion, vetenskaplig institution i antikens Alexandria, grundad av Ptolemaios I Soter ca 290 f.Kr.
 5. brandstridsmedel

  brandstridsmedel, vapen eller ammunition som verkar genom brand.
 6. neurofysiologi

  neurofysiologi, nervfysiologi, naturvetenskaplig forskningsgren som omfattar centrala och perifera nervsystemets funktioner hos djur och människa.
 7. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 8. bistro

  bistro, bar, kafé eller enkel restaurang; vinhandel.
 9. krut

  krut är ett explosivt ämne som kan brinna och utveckla varma gaser i slutna utrymmen utan att det finns syre.
 10. sotning

  sotning, rengöring av eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar samt tillhörande rökkanaler.